Motivatie

Deze website dient als ‘werkdocument’ in m’n zoektocht naar een gepaste job, kaderend binnen een empowerment-traject onder de gewaardeerde regie van GTB. GTB is gespecialiseerd in het begeleiden van mensen met een arbeidshandicap, in mijn geval een ‘ontwijkende persoonlijkheidsstoornis‘. Het doel is om via een aantal stages m’n sociaal isolement te doorbreken opdat ik terug kan/mag meedraaien in het economische circuit. Dit project wordt mee opgevolgd door Levanto en VAGGA, onderhavig tracht ik alvast een breed speelveld te schetsen.

Praktisch

Idealiter vind ik een job die onmiddellijk aansluit bij m’n interesses en competenties, voor de stage is dit echter geen vereiste maar het zou wel een ‘shortcut’ kunnen betekenen. Het primaire doel is m’n herintegratie gunstig stemmen, hieronder alvast een aantal vingerwijzingen ter reflectie en bespreking:

 • het empowerment-traject loopt over een periode van maximum 18 maanden (start 22/3/16)
 • stages zijn variabel in te vullen bij diverse organisaties, kort, lang, deel- of voltijds, projectmatig …
 • belangrijk voor mij is een ‘mensgedreven’ omgeving, dit in tegenstelling tot ‘geldgedreven’
 • teveel toxische prikkels zijn te vermijden, een rustige omgeving is dan ook adviseerbaar
 • ik hou me graag bezig met ‘organisatie’ in brede zin, dit liefst ‘achter de schermen’
 • ik bedenk graag innovatieve concepten die misschien ook uw interesse kunnen genieten
 • m’n ruime werkervaring laat toe om diverse administratieve taken uit te voeren
 • regelmatige evaluatie is gepast, hoe voel ik me, verbeterpunten, stressfactoren …
 • evaluaties gebeuren in samenspraak met alle betrokken partners

Doelwit

Gezien m’n ‘hoogsensitiviteit‘ ben ik vooral op zoek naar een job ‘in de sfeer’, hiermee bedoel ik een omgeving waar mensen nog mensen zijn en niet slechts verlengstukken van ‘het systeem’. Binnen deze context hebben diverse traumatische ervaringen me de spreekwoordelijke knop doen omdraaien, de ‘mission statement’ van organisaties neem ik dan ook graag als ijkpunt. Niet limitatief een aantal domeinen waar ik nu aan denk:

 • psychosociale zorgverlening
 • innovatieve denktanks
 • mensenrechtenorganisaties
 • werknemersorganisaties
 • arbeidsbemiddeling
 • onderwijsinstellingen
 • armoedebestrijding
 • vredesbewegingen
 • sociale economie
 • ontwikkelingshulp
 • duurzaam bankieren
 • cultuur & vrijetijdsbesteding

Competenties

Tengevolge een loopbaanbegeleiding werden een aantal persoonlijkheidskenmerken transparant gemaakt, meer in het bijzonder behoor ik tot de overwegend introverte en intuïtieve types. Deze screening gaf me de bevestiging van wat ik al geruime tijd vermoedde, het verklaart veel maar het komt ook met paradoxale neveneffecten. Als ‘architect‘ (MBTI) is m’n aandacht overwegend toekomst- en oplossingsgericht, in algemene zin kan ik me dan ook zeer goed vinden in een aantal ‘toekomstcompetenties‘ zoals omschreven door dhr. Fons Leroy (VDAB). Deze competenties kunnen simultaan beschouwd worden:

 • zingevingscompetenties
 • connecterende competenties
 • zorgzaamheid
 • spaarzaamheid
 • wendbaarheid
 • kritische ingesteldheid
 • zelfontwikkeling

Business Process Re-engineering

In het bijzonder geniet de ‘kritische ingesteldheid’ m’n uitgesproken interesse.  Om het bij de woorden van dhr. Fons Leroy te houden : “Liefst kan iedereen met een volledig zicht op de context uitdagingen aanpakken en problemen oplossen. Daarvoor heeft de medewerker een sterk denkvermogen nodig. Hij moet kritisch ingesteld zijn, zodat hij onder meer afstand kan nemen van bestaande denk- en actieschema’s, nieuwe verbanden weet te leggen, bewust kan omgaan met kennishiaten en verworven inzichten durft te toetsen.” Dit alles is misschien nog best te vertalen als ‘Business Process Re-engineering‘, het biedt mi een waaier aan mogelijkheden.

Paradox

Paradoxaal genoeg, binnen deze context zie ik m’n stoornis vaak als een pluspunt, dit heeft mi vooral te maken met het kunnen loslaten van courante denk- en actieschema’s. Echter, non-conform denken mag dan misschien wel tot alternatieve remedies leiden, het betekent vaak ook een proces van creatieve destructie wat aanleiding kan geven tot heel wat chaos, onbegrip en frictie. Deze paradoxale neveneffecten hebben de afgelopen jaren een marginaliserende impact op me gehad, geenszins prettig. Met dit gewaardeerde empowerment-project willen we dit proces dan ook omkeren.

Empowerment

Wat m’n voorkeur geniet? Een ideaal scenario bestaat eruit om eerst uw organisatie te mogen leren kennen vanuit een macroperspectief, om vervolgens specifieker te werk te gaan op basis daarvan. Dit sluit aan bij m’n geaardheid waarbij ik steeds op zoek ga naar WIN-WIN situaties, op deze manier wordt het misschien mogelijk om ook een directe meerwaarde te realiseren voor uw organisatie. Uiteraard sta ik open voor andere voorstellen, empowerment is wat voorop staat. Allerminst wil ik tot last zijn, ik dank u alvast voor uw ontvankelijkheid en begrip voor m’n situatie, ik bied u veel goede wil en innovatief denkvermogen.


curriculum vitae


Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s